Letecké fotografie a video z dronu

Záběry z neobvyklé perspektivy, které přináší nové poznatky a nový pohled na věc. Vytváříme prezentační fotografie, video, fotomapy a otočná panoramata.

Letecké fotografie a video

Letecké fotografie a video jsou velice žádanými propagačními marketingovými materiály. Záběry z ptačí perspektivy představí oblast zájmu lépe než desítky pozemních fotografií. 

Panoramatické fotografie

Panoramatické fotografie zajímavě a přehledně mohou prezentovat vaše město, projekt nebo zajímavou lokalitu. Mohou být interaktivní a jsou vždy vytvářeny zákazníkovi na míru.

Vizuální inspekce těžko dostupných míst

Vizuální inspekce těžko dostupných míst z těsné blízkosti. Díky možnosti dronu přiblížit se na velice malou vzdálenost je možné vizuálně kontrolovat náročně dostupná místa v reálném čase a zároveň zaznamenávat video nebo fotografie konkrétních míst budovy, komínů, střech, fasád a mnoha dalších. Inspekce drony šetří peníze, čas a jsou bezpečné.

Fotomapy

Fotomapy jsou sestavovány z velkého množství snímků, s dostatečným překrytím pro zajištění co nejvyšší kvality. Jsou cenově přístupné, podrobné a aktuální. Do vašich projektů vnesou mnoho nových informací a stanou se neodmyslitelnou součástí vaší práce, kde vám ušetří čas i peníze.
Využití :  Podklady pro rekonstrukce střech
                   
Podklady pro pasportizace staveb
                   Dokumentace průběhu stavebních prací
                   Mapování významných biotopů
                   Mapování polomů a škod na porostech

 

Výpočty objemů

Výpočty objemů skládek sypkých materiálů nebo skládek odpadu. Z dané oblasti vytvoříme 3D model, ve kterém spočítá specializovaný software objem s vysokou přesností. Tuto činnost je snadné opakovat podle potřeby a analyzovat tak změny v objemech. Výsledná měření vám zprostředkujeme v souboru s jasnými popisky a fotomapou celé oblasti.

Cena za jednu započatou letovou hodinu je u natáčení a pořizování fotografií 1500 Korun. U dalších služeb je cena individuální na základě zakázky. Veškeré naše služby, které naše firma nabízí, je možno po individuální konzultaci kombinovat a vybrat tak ideální řešení.

Reference

Previous
Next